Wie zijn wij ?

Geschiedenis;

De Baptisten Gemeente in Zaanstad bestaat zelfstandig sinds 22 mei 1975 en is lid van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. Er waren voor die tijd wel kerkdiensten, maar Zaanstad was toen een onderdeel van een andere Gemeente. Eerst van Amsterdam-Centrum en later van Alkmaar. Door de autoloze zondagen in 1973 gingen Baptisten, die met de auto naar Gemeenten in Amsterdam gingen, op zoek naar een Gemeente dichterbij, waar ze op de fiets  naar toe konden.  

Min of meer gedwongen door de omstandigheden ontdekten we elkaar dus en het was goed!  Voor bijbelstudie-avonden, vrouwenwerk, tussenjeugd  en jeugd was het natuurlijk geweldig fijn om zo dichtbij elkaar te wonen en elkaar te ontmoeten, niet alleen op zondag, maar ook door de week. 

We hebben al op meerder locaties in Krommenie gezeten, maar nu sinds november 2019 zitten we in de Lorzie op het Marktplein in Wormerveer.

In het buurtcentrum “de Lorzie” zijn veel activiteiten gehuisvest. De Spaanse groep heeft jaren op zondag beneden in de ontvangstruimte gezeten. Sinds maart 2022 heeft deze groep, door naar de 1e verdieping te gaan, ruimte gemaakt voor de Baptisten kerk in de grote benedenzaal en daar zijn we dankbaar voor.

Voor de deur is volop parkeergelegenheid. Dus u bent van harte welkom.

Onze kerkdiensten:

Gastsprekers

Elke week hebben wij een andere spreker. Er zijn een aantal sprekers die regelmatig terugkomen om te spreken. Benieuwd wie er wanneer spreken? Hier vind je de agenda !

Onze diensten

 “Tijdens de diensten zingen wij aanbidding en lofprijs liederen, lezen wij uit de bijbel, bidden wij en luisteren wij naar onderwijs vanuit de bijbel. Alle diensten bieden wij ruimte voor een getuigenis. Vertel iets wat je hebt meegemaakt, deel waar je het moeilijk mee hebt of waar je juist blij om bent. Het maakt niet uit, als familie horen wij graag van elkaar. Ook als gast ben je welkom om te delen.

Iedereen is welkom in de dienst. Jongeren, ouderen, alleenstaanden en gezinnen. Ook als je niet gelooft heten we je van harte welkom om onze dienst mee te maken.

Kerkdienst in de grote zaal

Heilig Avondmaal

De eerste zondag van de maand delen wij het Heilig Avondmaal. Wij breken het brood en drinken uit de beker dat symbool staat voor het lichaam en het bloed van de Here Jezus Christus wat geofferd is om ons allemaal te verzoenen met God. Een ieder die gelooft in de Here Jezus Christus is welkom deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Als je hier vragen over hebt, gaan we graag met je in gesprek!”

Lofprijs en Aanbidding

“Tijdens de lofprijs en aanbidding zingen we een aantal liederen uit Opwekking en Liederen voor de Gemeentezang. Voor de kinderen zingen we een kinderliedje en dan mogen ze altijd naar voren komen om lekker mee te dansen en te zingen.”

Na de dienst

Na de dienst gaan we gezellig met zijn allen koffie drinken. Klets lekker bij, bemoedig elkaar en geniet van alle mensen om je heen. Dit alles onder het genot van een kop koffie, thee of limonade met een koekje!

Koffie/thee drinken na de dienst in de ontvangstruimte