Pastoraat

Cor is de werkgroepleider van het pastorale-team. Het aanspreekpunt voor pastorale zaken.

Hier kunt u terecht als u met persoonlijke vraagstukken of zorgen leeft.