Onderwijs en Toerusting

Dit zijn Imka en Naomi, de werkgroepleiders van onderwijs en toerusting. Zij houden zich onder andere bezig met de invulling van de zondagochtenddienst. Daarnaast zorgen ze voor activiteiten in het jaarplan, zijn ze het aanspreekpunt voor alle verschillende groepen binnen de gemeenten zoals de zondagsschool en de tienerleiding en nemen ze deel aan de bestuursvergaderingen. Een andere belangrijke taak is het vernieuwend denken over evangelisatie in onze tijd en op de hoogte blijven van wat er speelt in de Unie van Baptisten.

We zullen ons even voorstellen:

Ik ben Imka en kom alweer 23 jaar in de gemeente, zit 10 jaar in het bestuur bij de groep Onderwijs & Toerusting.

In het dagelijks leven werk ik op een basisschool als leerkrachtondersteuner met kinderen met verschillende onderwijsbehoeften. Ik werk vaak in kleine groepjes of 1 op 1. Kinderen helpen is mijn grote passie.

Ik hou van de natuur, dieren, creatief bezig zijn en dingen organiseren.

Mijn geloof is van klein kind af meegegeven door mijn ouders. Geloven is het fundament van mijn leven. Door met God te spreken en mijn dankbaarheid en zorgen bij Hem te brengen voel ik me gelukkig. Ik leer heel veel uit de Bijbel.